_

OJAČANJA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA KARBONSKIM VLAKNIMA

Na građevinama se, uslijed dugogodišnjeg djelovanja vertikalnih opterećenja preko pojedinih dijelova konstrukcije, na dodirnim plohama uzdužnih zidova i kamenih lukova, javljaju pukotine. Dostizanjem granice nosivosti pojedinih dijelova konstrukcije dolazi i do promjena statike objekta.

Konsolidacija i konstruktivna sanacija ugradnjom karbonskih vlakana svoju primjenu nalazi kod sanacije oštećenja na kamenim zidovima, odnosno lukovima, kao i sanacije oštećenja nosive konstrukcije.

Sanacija objekata – rješavanje problema:

DTK “Dijamantna tehnika Kapusta” izvodi radove konsolidacije i konstruktivne sanacije oštećenih i dotrajalih objekata ugradnjom karbonskih vlakana.

Način izvođenja radova:

Kod sanacije kamenih zidova ili lukova, pukotine se prvo čiste od prašine i nevezanih dijelova ispuhivanjem komprimiranim zrakom. Nakon toga, pukotine se površinski zasićuju vodom, te se pristupa postavljanju inox sidra bušenjem u zid. Sljubnice zida pune se vapnenim mortom, a u pukotine se injektira bezcementna masa koja se priprema s hidrauličkim vezivom s punilima za učvršćivanje zidova od kamena, opeke i gipsanih konstrukcija. Navedeno sredstvo je unaprijed pripremljeno, postojano na sulfate, a koristi se za pripremu injektirajućih masa za učvršćivanje suhih kamenih zidova, punjenje šupljina, pukotina i unutarnjih pora u oštećenim i dotrajalim zidovima od kamena ili opeke.

Sanacija oštećenja nosive konstrukcije najčešće se izvodi na dijelu horizontalnih nadvoja, lijepljenjem karbonskih lamela, čime se postiže sprega cjelokupne konstrukcije i osiguranje horizontalne raspodjele sila s krovne konstrukcije na vertikalne nosive elemente (zidove i stupove).

Karbonske lamele izrađuju se od karbonskih vlakana prešanih u jednom smjeru, predimpregniranih u epoksi smoli. Odlikuju se visokom postojanošću, velikom otpornošću na vlak i visokim modulom elastičnosti te visokim stupnjem otpornosti na koroziju i atmosferske uvjete, što ih čini izuzetno pogodnim za primjenu na tehnološki zahtjevnim objektima te pri povećanim statičkim i dinamičkim opterećenjima konstrukcija.

Karbonske lamele koriste se za obnovu i statičko ojačanje greda i ploča, kako bi im se povećala otpornost na savijanje, kao i sanaciju konstrukcija oštećenih vatrom i potresom. Koriste se i za ojačanje konstrukcija vijadukata, industrijskih i stambenih objekata kada je potrebno povećati otpornost na pojačano opterećenje.

Na podlogu pripremljenu reparaturnim mortom nanosi se tisotropno dvokomponentno epoksi ljepilo za lijepljenje konstrukcijskih elemenata, koje u kompozitu s karbonskim lamelama čini kompaktan sustav horizontalnog serklaža. Navedeno ljepilo služi kao međusloj i poveznica između karbonskog ojačanja i postojeće (povijesne) konstrukcije.

Karbonske se lamele povezuju s konstruktivnim elementima – zidovima sidrenjem karbonskom užadi promjera 6, 8, 10 i 12 milimetara koja se ugrađuje u bušotine dubine cca 40 centimetara, prethodno obrađene epoksidnim temeljnim premazom. U bušotine se na dno utiskuje epoksidna dvokomponentna pasta, zatim se u bušotinu utiskuje karbonsko uže, koje se spaja s karbonskom lamelom epoksidnom masom.

Fotogalerija – ojačanja karbonskim vlaknima